Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen för hyresgäster till Vättersnäs Förvaltnings AB.

Vi på Vättersnäs Förvaltnings AB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är Vättersnäs Förvaltnings AB, org. Nr. 556576-0294, som är ansvarig för dina personuppgifter och ser till att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Har du frågor, funderingar eller vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Personuppgiftsansvarig

Vättersnäs Förvaltnings AB
Box 2517
403 17 Göteborg

Telefon: 031-778 12 70

E-post: info@vattersnas.se

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Vättersnäs Förvaltnings AB behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med hyresavtalets ingående och under hyrestiden. De kategorier av personuppgifter Vättersnäs Förvaltnings AB kan komma att behandla är:

 • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, lägenhetsnummer, UC.
 • Referensinformation: eventuella referenser från tidigare hyresvärdar.

 

Hur vi använder dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas med nedan ändamål och rättslig grund:

Ändamål med behandlingen Rättslig grund
 • Upplägg av ny bostadshyresgäst
 • Avtalsskrivning gällande transaktionsprocess
 • Hyresavisering
 • Administration av eventuella klagomål
 • Besiktning av lägenheten
 • Fakturering av arbeten utförda åt hyresgästen
 • Kontaktlista för fastighetsskötarna
Fullgörande av avtal
 • Redovisning av ersättningar, avdrag
  samt skatter och avgifter till myndigheter
Fullgörande av rättslig förpliktelse

 

Om du inte lämnar ut dina personuppgifter kan Vättersnäs Förvaltnings AB inte fullgöra sina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter mot dig eller styra arbetet på ett effektivt sätt.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Endast personer inom bolaget som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifterna i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem.

Dina personuppgifter kan för angivna ändamål även komma att lämnas ut till myndigheter och banker.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som är nödvändiga endast under din tid som hyresgäst raderas ett år efter utflytt. Personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen eller skatterättsliga förpliktelser behöver dock sparas så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelserna.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet)

 

Klagomål

Du är alltid välkommen att höra av dig på ovanstående kontaktuppgifter om du har frågor eller klagomål avseende Vättersnäs Förvaltnings AB behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.